Działalność muzyczna

Zespół rodzinny „Sobaszki” zapoczątkował duet małżeński Adama i Anny Sobaszek. Swoje muzykowanie z zamiłowania rozpoczęli w roku 1997 – śpiewając i grając muzykę i poezję chrześcijańską różnych kompozytorów, autorów polskich, jak również zagranicznych W późniejszym czasie sami zaczęli komponować własne utwory.

Od wielu lat pracują jako wolontariusze Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej – Blisko Serca, powołanej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w celu służby dla społeczeństwa. Stąd ich liczne występy dla różnorodnych środowisk i społeczności, które do tej pory realizowali  przede wszystkim na terenie górnego i dolnego śląska w placówkach takich jak: domy spokojnej starości, domy kultury, teatry, domy matki samotnie wychowującej dziecko, domy dziecka, szkoły, przedszkola, miejske biblioteki publiczne czy ośrodki socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zespół uczestniczył również w zjazdach i festiwalach chrześcijańskich jak np: „Hosanna” w Częstochowie, „Gloria Dei” w Rudzie Śląskiej oraz wieczorkach pieśni i poezji chrześcijańskiej na terenie różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich w kraju. Ich duet z czasem przekształcił się w czteroosobowy zespół, do którego dołaczyły ich dzieci.

W 2012 roku wydali pierwszą rodzinną płytę : „Sobaszki – Prowadź mnie Panie”, która jest prawdziwym uwielbieniem dla Boga – wyrazem miłości i wdzięczności dla Niego! Ich pieśni uwielbiające Boga i Jego Słowo spotkały się z radością wielu osób, dlatego za namową drogich przyjaciół i słuchaczy w 2016 roku powstała druga płyta : „Sobaszki – Tam gdzie Ty jesteś” inspirowana również Pismem Świętym.
Ich muzyczny repertuar poezji biblijnej obecnie poszerza się o piosenki i pieśni religijne dla dzieci i młodzieży. Są to hymny biblijnych bohaterów wiary.

Chciałbyś posłuchać naszej płyty?

© 2024. Ziarenko gorczycy. Opieka Blulink

Wspiera nas:     chsch