Teatrzyk u Ciebie

Zapraszamy do kontaktu:

Szkoły, Przedszkola, Świetlice Środowiskowe, Domy Dziecka, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Kultury, Teatry, Kościoły, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Do wyboru:

  1. „Filip w krainie zdrowia” (30 min) i „Filip na feralnej wyspie” (30 min)
  2. „Filip w krainie zdrowia” (30 min) + warsztaty (30 min) + książeczka edukacyjna
  3. „Filip na feralnej wyspie” (30 min) + warsztaty (30 min)
  4. „Historia Józefa” (30 min)
  5. „Zagubiona owieczka” (30 min)
  6. „Przypowieść o Jeżyku” (15 min)

Koncert zespołu „Sobaszki”

Twórczość wokalno-instrumentalna zespołu „Sobaszki” to pieśni i poezja chrześcijańska zaczerpnięta wprost z Pisma Świętego – Starego i Nowego Testamentu. Utwory mają charakter nastrojowy i przede wszystkim refleksyjny. Są uwielbieniem i oddaniem chwały Bogu.

Zapraszamy do kontaktu:

Domy Kultury, Teatry, Biblioteki Publiczne, Domy Spokojnej Starości, Zakłady Karne, Szpitale, Kościoły.

Grupa muzyczno-teatralna „Ziarenko Gorczycy” niejednokrotnie wspiera najmłodszych podopiecznych Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej – Blisko Serca, biorąc udział w programach dla dzieci lub koncertach charytatywnych, podczas których przeprowadzane są zbiórki funduszy na najmłodszych, którzy ulegli poważnym wypadkom lub ciężko chorują.

Pomoc innym – by żyli godnie i szczęśliwie  – to również jedna z wartości, do których pielęgnowania zachęca grupa „Ziarenko Gorczycy”.

Jeśli i Państwo pragniecie włączyć się w ten rodzaj niesienia pomocy, można to zrobić w bardzo prosty sposób – chociażby przekazując 1% podatku na Chrześcijańską Służbę Charytatywną – Blisko Serca (KRS 0000 220 518) lub też wspierając finansowo liczne programy pomocowe – jak np. „Bądź Solidarny w Potrzebie”

Dowiedz się więcej:

© 2024. Ziarenko gorczycy. Opieka Blulink

Wspiera nas:     chsch