Działalność teatralna

Kukiełkowy Teatrzyk Biblijny powstał w 2010 r z inicjatywy pedagogów i katechetów – Anny i Adama Sobaszek. Ich celem była służba misyjna wśród dzieci i młodzieży. Początkową działalność teatrzyku prowadziła cała ich rodzina: rodzice z dwójką dzieci. Potem wspierały ich inne dzieci (wraz z ze swoimi rodzicami), które były chętne włączyć się w tą inicjatywę lub miały ku temu zapał i talent. Wraz z upływem czasu znalazły się osoby, które postanowiły na stałe związać się z teatrzykiem i poświęcić mu swój czas oraz umiejętności. Pojawili się także przyjaciele, którzy stale i w różnorodny sposób wspierają działalność grupy: pomagają w pozyskiwaniu funduszy, inspirują dobrym słowem, radą, przekazują materiały potrzebne do organizowania spektakli, czy też służą innymi zdolnościami przyczyniającymi się do rozwoju teatrzyku.

Teatrzyk kukiełkowy, który dopiero z czasem przybrał nazwę: „Ziarenko gorczycy”, powstał przede wszystkim z myślą głoszenia ewangelii najmłodszym członkom społeczeństwa – dzieciom. Najmłodsi cieszyli się szczególnymi względami u naszego Zbawiciela, który nauczał, że: „(…) do takich należy Królestwo Niebieskie” (Ewangelia Mateusza 19,14). Dziecięca ufność i szczerość wobec Boga, to cechy potrzebne każdemu chrześcijaninowi bez względu na wiek.

Fabuła teatrzyków biblijnych oparta została na tekstach Pisma Świętego. Oprawę muzyczną stanowią fragmenty z literatury klasycznej, popularnej, pedagogiki zabawy (Klanza) jak również pieśni syjońskie oraz utwory judeo-chrześcijańskie. Atuty teatrzyku to sympatyczne postacie kukiełek, szybka akcja, humorystyczne akcenty, a przede wszystkim głębokie przesłanie pełne Bożej miłości. Piękna muzyka porusza serca i zachęca do śpiewu oraz oddania swojego życia Jezusowi.
Adam i Anna Sobaszek jako pedagodzy i promotorzy zdrowia wraz z grupą teatralną „Ziarenko gorczycy” rozpoczęli również realizację stworzonych przez siebie programów profilaktyki zdrowotnej. Pierwszy z nich nosi tytuł „Filip w krainie zdrowia” i promuje zdrowie fizyczne i duchowe (8 podstawowych zasad zdrowia). Celem drugiego programu pt. „Filip na felernej wyspie” jest przeciwdziałanie uzależnieniom takim jak alkohol, papierosy i narkotyki Program ten przeznaczony jest szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W repertuarze teatrzyku „Ziarenko gorczycy” znajdują się następujące sztuki kukiełkowe :

  • „Filip w krainie zdrowia”
  • „Filip na feralnej wyspie”
  • „Historia Józefa”
  • „Zagubiona owieczka”
  • „Kochający Ojciec” – Przypowieść o synu marnotrawnym
  • „Przypowieść o Jeżyku”

Teatrzyk kukiełkowy został wystawiony w wielu placówkach oświatowych i miejscach pożytku publicznego, centach kultury, teatrach, szkołach, przedszkolach, ośrodkach pomocy społecznej i kościołach.
Działalność muzyczno-teatralna grupy „Ziarenko gorczycy” odzwierciedla głębokie przekonanie w to, że istnieją cenne wartości takie jak miłość, przyjaźń i ufność Bogu, które należy pielęgnować i budując codzienną relację z Panem Jezusem.

Chciałbyś płytę z naszym teatrzykiem?

© 2024. Ziarenko gorczycy. Opieka Blulink

Wspiera nas:     chsch